• TRANG CHỦ

DANH SÁCH MẪU WEB

KHO ỨNG DỤNG CHO WEBSITE

Liên Kết MailChimp

200.000 VNĐ/LẦN

Zalo Chat

100.000 VNĐ/LẦN

Nhập liệu 5 đơn vị dữ liệu

200.000 VNĐ/LẦN

Subiz Live Chat

100.000 VNĐ/LẦN

Liên kết Google Sheet

300.000 VNĐ/LẦN

Tự động sao lưu Website

300.000 VNĐ/LẦN

Bộ lọc sản phẩm

300.000 VNĐ/LẦN

Tự động chia sẻ lên MXH

300.000 VNĐ/LẦN

Mua hàng nhanh

300.000 VNĐ/LẦN

Tự động lấy nội dung

300.000 VNĐ/LẦN

Tạo trang AMP cho Web

300.000 VNĐ/LẦN

Vận chuyển GHN

200.000 VNĐ/LẦN

Thiết kế Banner

200.000 VNĐ/LẦN

Thay đổi mẫu giao diện

1.000.000 VNĐ/LẦN

Zopim Live Chat

100.000 VNĐ/LẦN

Hiển thị ảnh 360

200.000 VNĐ/LẦN

Bảo mật Website

500.000 VNĐ/LẦN

Chọn màu, size sản phẩm

300.000 VNĐ/LẦN

Ảnh tương tác trực quan

200.000 VNĐ/LẦN

Đặt lịch cho dịch vụ

300.000 VNĐ/LẦN

Hỗ trợ SEO Website

300.000 VNĐ/LẦN

Tạo đồng hồ đếm ngược

300.000 VNĐ/LẦN

Zalo Share

100.000 VNĐ/LẦN

Facebook Chat

100.000 VNĐ/LẦN

Gói đa ngôn ngữ

500.000 VNĐ/1 LẦN

Khảo sát khách hàng

500.000 VNĐ/LẦN

Đổi màu web giới thiệu

500.000 VNĐ/LẦN

Nút Liên Hệ

200.000 VNĐ/LẦN

Quản lý ảnh theo thư mục

300.000 VNĐ/LẦN

Tạo Album ảnh có nút share

300.000 VNĐ/LẦN

Liệt kê vị trí cửa hàng

300.000 VNĐ/LẦN

Tạo trang Membership

500.000 VNĐ/LẦN

Tạo nhiều mức giá cho 1 sp

300.000 VNĐ/LẦN

Giáng sinh an lành

300.000 VNĐ/LẦN

Chạm để gọi

200.000 VNĐ/LẦN

Đổi màu web bán hàng

500.000 VNĐ/LẦN

Bình luận Facebook

100.000 VNĐ/LẦN

Boost Sale

300.000 VNĐ/LẦN

CRM Doanh Nghiệp

1000.000 VNĐ/LẦN

Tạo Mục lục bài viết

100.000 VNĐ/LẦN

Tạo menu đa cấp có ảnh

300.000 VNĐ/LẦN

Hiển thị đánh giá 5 sao

100.000 VNĐ/LẦN

Tạo trang Affiliates

500.000 VNĐ/LẦN